Nawigacja

Szkolne Koło Caritas Szkolne Koło Caritas 2010/2011 Fundacja WATOTO Szkolne Koło Caritas 2011/2012 Szkolne Koło Caritas 2012/2013 Szkolne Koło Caritas 2013/2014 Aktualności

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

SZKOLNE KOŁO CARITAS

 

Zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia, kształtowanie postaw otwartych na drugiego człowieka. Realizacja tych zadań stała się inspiracją dla s. Imeldy do podjęcia starań w roku szkolnym 2003/2004 o utworzeniu Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Zbrachlinie. SKC działa przy gimnazjum nr 3 w Zbrachlinie od stycznia 2004 roku, a jego opiekunem jest s. Imelda. Kościelnym asystentem koła jest ks. Kan. Andrzej Regent.

 

 

Podstawowym zadaniem SKC jestprzybliżenie uczniom szkoły tematyki związanej z pracą Caritas, zapoznanie z ideą  miłosierdzia, przygotowanie do stałego wolontariatu. Zadanie to realizowane jest różnymi metodami: burza mózgów, praca w małych grupach, dyskusja na forum grupy, praktyczne działania.

 

 

Działalność SKC w nowym roku szkolnym rozpoczyna się od wyboru zarządu na nowy rok szkolny. W wyborach uczestnicz wszyscy członkowie koła. W tajnym głosowaniu wybierają przewodniczącego i zastępcę oraz sekretarza i skarbnika.

 

    

 

 

Zarząd SKC w roku szkolnym 2009/2010

 

 

 

Członkowie koła we wrześniu 2009 r.

 

 

Członkiem Szkolnego Koła Caritas może zostać każdy chętny do współpracy uczeń. Zgodę na przystąpienie do SKC wyrażają rodzice podpisując deklarację. Po okresie próbnym, który trwa pół roku kandydat zostaje przyjęty w poczet członków z pełnymi obowiązkami i prawami.

Kandydatki i członkowie w dniu przyjęcia

 

Spotkania koła pod opieką opiekuna odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. Celem tych spotkań jest:

- zapoznanie z nauką Jezusa Chrystusa o Bożym miłosierdziu,

- poznanie sposobów wprowadzania w czyn ewangelicznej postawy miłosierdzia,

- wdrażanie do podejmowania dzieł miłosierdzia,

- uczenie dostrzegania wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy,

- uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy,

- rozwijanie samowychowania i pracy nad swoim charakterem,

- rozeznawanie potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie,

- kształtowanie umiejętnego pomagania potrzebującym,

- wdrażanie do włączenia się w akcje prowadzone przez Caritas.

 

Osiąganie celów dokonuje się w różnorakich działaniach.


Spotkania formacyjne umożliwiające zapoznanie z nauką Jezusa Chrystusa o Bożym miłosierdziu oraz wspólną modlitwę, którą rozpoczyna się każde spotkanie koła.


Pełnienie funkcji liturgicznych we Mszy św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

 

 

Wykonywanie kartek okolicznościowych, bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

 

 

Członkowie SKC swoją pracą ubogacają uroczystości szkolne. Planują, przygotowują i prezentują program artystyczny o okazji Dnia Edukacji narodowej, Święta Niepodległości, Konstytucji 3-go Maja.

 

Szczególnie ważnym wydarzeniem jest Dzień Świętego Mikołaja. Członkowie koła przybliżają społeczności szkolnej postać św. Mikołaja, przygotowują upominki dla całej społeczności szkolnej.

Członkowie SKC aktywnie uczestniczą w obchodach wigilii szkolnej, włączają się przygotowanie i prezentację Jasełek.

 

 

Tradycją naszej szkoły jest kultywowanie pamięci i Janie Pawle II. Corocznie świętujemy dzień poświęcony Jego pamięci. Członkowie SKC przygotowują okolicznościowy apel w którym uczestniczy cała społeczność szkolna.

 

Corocznie włączają się w obchody Światowego Dnia Chorych.  Pełnią funkcje liturgiczne w czasie Mszy św. dla chorych, uczestniczą w spotkaniu przy stole, przekazują własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami.

Członkowie szkolnego koła z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy przygotowują drobne upominki oraz życzenia i zanoszą do domów sosom chorym i starszym.

Włączają się w przygotowanie imprezy środowiskowej z okazji Dnia dziecka. Uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Caritas diecezji pelplińskiej a także  w spotkaniach SKC w Pruszczu Serocku i Osiu z którymi współpracujemy.

 

Na zakończenie każdego roku szkolnego opiekun przygotowuje sprawozdanie, które jest podsumowaniem pracy.

 

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie
    Zbrachlin 17
    86-120 Pruszcz
  • 52 33 20 513