Nawigacja

O szkole

 

 

ZBRACHLIN

 

            Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia Brachel, czyli Bratysław. Zmienia się jednak ona na przestrzeni lat : Brechelin, Brechlin (1400 r. i 1415 r.), Sbrechlin (1440 r.), Zbrachlino (1649 r.), Zbrachlin i Brachlin (1676 r.). Były to dobra rycerskie.

            W XVII w. dziedzicem Zbrachlina był Johann Przywicki, w 1668 r. Johann Krupocki, a w 1669–1676 r. Albert Przywicki (jako współwłaściciel). Następnie dobra zostają sprzedane w 1767r. przez Stanisława von Korytowskiego i Maryannę von Korytowską, z domu Proczyńską, podwojewodzie pomorskiemu Michaelowi Lniskiemu. Póżniej w 1791r. należały wraz z Wałdowem do Johanna Franza a Warzya Warsya Dębinskiego.  W 1801 r. nabył je wójt Michael von Wedelstadt. W 1813 podzielono spadek i dziedziczką Zbrachlina została Konstancja Zaborowska, która wyszła za mąż za dziedzica Topolna Nikodema Jeżewskiego, w 1847 r. pozyskał go porucznik J. von Wedelstadt. W 1858 r. Zbrachlin kupił Marcus Markwald, a w 1860r. Jeżewska i w końcu w 1868 r. Teofil Różycki, który sprzedał go w 1889 r. Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. W 1893 r. Komisja zmieniła Zbrachlin na gminę wiejską nadając jej nazwę Brachlin.

            W Zbrachlinie istniał dawniej kościół parafialny, co poświadcza sprawozdanie ze świętopietrza z roku 1326. Nie wiadomo, w jakim miejscu się znajdował i jakie były jego losy. Wieść gminna niesie, że został on zatopiony przez wody tutejszego jeziora.

 

HISTORIA SZKOŁY

 

W XIX w. niemiecki właściciel Zbrachlina zbudował pałac. W 1892 r. została podjęta decyzja o utworzeniu w tym budynku szkoły. Zaczęła ona funkcjonować od 1894 r. jako niemiecka szkoła ewangelicka.

Po I wojnie światowej pierwszym kierownikiem szkoły w odrodzonej Polsce został Szymon Lupa. 

 

 

Gdy wybuchła II wojna światowa, ziemie te znalazły się pod okupacją niemiecką. Ostatnim kierownikiem szkoły okresu międzywojennego był Bolesław Orzechowski, który został w 1939 r. zamordowany przez Niemców. W czasie okupacji hitlerowskiej w Zbrachlinie nie było tajnego nauczania. W klasie budynku szkolnego zorganizowano obóz dla jeńców angielskich, a w  pokojach mieściła się ochronka dla dzieci niemieckich. Nie wiadomo, jakie były kolejne losy więzionych, najprawdopodobniej zostali rozstrzelani w Fordonie.

Po II wojnie światowej kierownikiem szkoły w Zbrachlinie, a zarazem jedynym nauczycielem, został Tadeusz Chudy, który zajął się organizacją życia szkoły w niewiarygodnie trudnych warunkach. W oknach nie było szyb, tylko kraty po obozie jenieckim, a wokół rozpościerały się druty kolczaste. Dach zarywał się, a woda przeciekała na zeszyty uczniowskie. Cały majątek szkolny w czasie wojny został rozgrabiony, a dokumenty zniszczone. Nie było podręczników, ani pomocy dydaktycznych. Zimy były mroźne, a w szkole brakowało opału. Często panowały epidemie grypy, a lekcje nie odbywały się przez kilka tygodni. 20 listopada 1950 r. Tadeusz Chudy ginie śmiercią tragiczną.

 

 

Na funkcję kierownika szkoły powołano Tadeusza Zdeba, który pozyskuje pieniądze na remont szkoły. Jednak we wrześniu 1952 r. powraca on do szkoły filialnej w Cieleszynie. Funkcję kierowniczą zaczyna pełnić Stefania Kazimierczak, która w kolejnym roku wychodzi za mąż i przyjmuje nazwisko Koźlikowska. W budynku szkolnym w roku szkolnym 1952/53 przeprowadzono kapitalny remont, a zajęcia lekcyjne odbywają się w tym czasie w budynkach prywatnych: Państwa Jankowskich i Pani Szmechowej. Uczniowie zaczynają pracować przy wykopkach i wykonują przedmioty użytkowe dla Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, by zarobić pieniadze na pomoce dydaktyczne. W latach szkolnych 1958/59 i 1959/60 w szkole jest najwyższa liczba uczniów - 139 i 150, którzy siedzą w ławkach trójkami. Stefania Kożlikowska sprawuje funkcję dyrektora szkoły przez kolejnych 16 lat.

W 1998 r. został otwarty budynek sali gimnastycznej wybudowany z inicjatywy sołectwa, przy wielkim zaangażowaniu społeczności wiejskiej. W tym też roku szkoła otrzymuje Certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku.

27 IV 2001 r. Szkoła Podstawowa przyjmuje imię Kazimierza Łusiewicza - odkrywcy ok. 60 grodzisk, miłośnika przyrody, historii i kultury Ziemi Świeckiej. 

 

 

 

W 2003 r. rozpoczyna się działalność Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie, a w Szkole Podstawowej każdego roku wygasa kolejna klasa. Obie szkoły funkcjonują pod nazwą Zespół Szkół w Zbrachlinie, a jego dyrektorem zostaje Anna Szafrańska.

 

W 2009 r., po 115 - latach istnienia, kończą się karty historii Szkoły Podstawowej  w Zbrachlinie. Działalność swoją będzie dalej kontynuować Gimnazjum, które 10 VI 2009 r. przyjęło imię Ziemi Nadwiślańskiej oraz sztandar.

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie
    Zbrachlin 17
    86-120 Pruszcz
  • 52 33 20 513